REGMAR

Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2023

Finansiell utveckling juli - september 2023

 • Omsättningen uppgick till 162,2 Mkr (198,1) vilket är 18 procent lägre än förgående år.
 • EBITDA uppgick till -1,0 Mkr (11,9) och EBITDA-marginalen uppgick till -0,6 procent (6,0). EBITDA inkluderar personalkostnader av engångskaraktär och kostnader för ny IT-miljö med totalt 4,4 Mkr (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,8 Mkr (6,1) och rörelsemarginalen till -4,2 procent (3,1). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts- och immateriella tillgångar om 5,8 Mkr (5,8). Rörelseresultatet inkluderar personalkostnader av engångskaraktär och kostnader för ny IT-miljö med totalt 4,4 Mkr (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6,8 Mkr (5,6).
 • Periodens resultat uppgick till -5,4 Mkr (4,5).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,74 kr (0,61) och efter utspädning till -0,74 kr (0,61).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -32,7 Mkr (-10,0).

Finansiell utveckling januari - september 2023

 • Omsättningen uppgick till 607,2 Mkr (662,5) vilket är 8 procent lägre än förgående år.
 • EBITDA uppgick till 13,3 Mkr (53,0) och EBITDA-marginalen uppgick till 2,2 procent (8,0). EBITDA inkluderar personalkostnader av engångskaraktär och kostnader för ny IT-miljö med totalt 13,4 Mkr (0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,8 Mkr (35,9) och rörelsemarginalen till -1,1 procent (5,4). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 20,2 Mkr (17,2). Rörelseresultatet inkluderar personalkostnader av engångskaraktär och kostnader för ny IT-miljö med totalt 13,4 Mkr (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,5 Mkr (33,9).
 • Periodens resultat uppgick till -6,1 Mkr (26,6).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,82 kr (3,60) och efter utspädning till -0,82 kr (3,60).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,9 Mkr (29,6).

Stockholm 2023-11-17

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2023 kl. 08:30 CET.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]