REGMAR

Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2022

Finansiell utveckling juli - september 2022

 • Omsättningen uppgick till 198,1 Mkr (163,9) vilket är 21 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 11,9 Mkr (11,5) och EBITDA-marginalen uppgick till 6,0 procent (7,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 Mkr (5,9) och rörelsemarginalen till 3,1 procent (3,6). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 5,8 Mkr (5,6).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,6 Mkr (4,9).
 • Periodens resultat uppgick till 4,5 Mkr (5,3).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,61 kr (0,72) och efter utspädning till 0,61 kr (0,72).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,0 Mkr (-17,9)

Finansiell utveckling januari - september 2022

 • Omsättningen uppgick till 662,5 Mkr (522,4) vilket är 27 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 53,0 Mkr (40,7) och EBITDA-marginalen uppgick till 8,0 procent (7,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,9 Mkr (21,8) och rörelsemarginalen till 5,4 procent (4,2). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 17,2 Mkr (18,9).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 33,9 Mkr (23,7).
 • Periodens resultat uppgick till 26,6 Mkr (5,0).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,60 kr (0,68) och efter utspädning till 3,60 kr (0,68).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 29,6 Mkr (2,5).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]