REGMAR

Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 april - 30 juni 2022

Finansiell utveckling april - juni 2022

 • Omsättningen uppgick till 236,8 Mkr (186,2) vilket är 27 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 20,3 Mkr (17,1) och EBITDA-marginalen uppgick till 8,6 procent (9,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,7 Mkr (10,7) och rörelsemarginalen till 6,2 procent (5,8). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 5,6 Mkr (6,4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,0 Mkr (14,5).
 • Periodens resultat uppgick till 10,4 Mkr (2,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,41 kr (0,37) och efter utspädning till 1,41 kr (0,37).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,5 Mkr (13,9).

Finansiell utveckling januari - juni 2022

 • Omsättningen uppgick till 464,4 Mkr (358,5) vilket är 30 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 41,1 Mkr (29,2) och EBITDA-marginalen uppgick till 8,9 procent (8,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,7 Mkr (16,0) och rörelsemarginalen till 6,4 procent (4,5). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 11,4 Mkr (13,2).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,3 Mkr (18,8).
 • Periodens resultat uppgick till 22,1 Mkr (-0,3).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,99 kr (-0,03) och efter utspädning till 2,99 kr (-0,03).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39,6 Mkr (20,4).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]