REGMAR

Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2023

Finansiell utveckling januari - mars 2023

  • Omsättningen uppgick till 234,2 Mkr (227,6) vilket är 3 procent högre än föregående år.
  • EBITDA uppgick till 16,3 Mkr (20,8) och EBITDA-marginalen uppgick till 7,0 procent (9,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,6 Mkr (15,1) och rörelsemarginalen till 4,1 procent (6,6). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts- och immateriella tillgångar om 6,8 Mkr (5,7).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,4 Mkr (14,3).
  • Periodens resultat uppgick till 7,3 Mkr (11,7).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,99 kr (1,58) och efter utspädning till 0,99 kr (1,58).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,5 Mkr (18,1).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 08:30 CET.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]