REGMAR

CFO Charlotte Berglund lämnar, Wise Group AB (publ) i ny fas

Wise Group och Charlotte Berglund har kommit överens om att Charlotte lämnar sin anställning som CFO, vice vd och plats i koncernledningen senast den 31 december 2020. Rekrytering av ny CFO inleds omgående.

"Charlotte har varit starkt bidragande till Wise Groups utveckling och tillväxt under sina 16 år i bolaget, dels som CFO och som medlem av koncernledningen varav de senaste tre åren även som vice VD. Omsättningen har tiofaldigats, vi har genomfört ett antal framgångsrika förvärv och noterats på reglerad marknad. Givet riktningen framåt är vi ense om att vi behöver tillföra ny kompetens och erfarenhet till verksamheten samtidigt som Charlotte är redo för nya utmaningar utanför bolagsgruppen. Vi önskar henne all framgång" säger Ingrid Höög, vd Wise Group.

"Det har varit ett privilegium att ha fått vara med om att bygga Wise Group från grunden och få samarbeta med kompetenta kollegor inom vad jag lärt känna som en ledande familj av specialistbolag inom HR. Nu är både bolaget och jag redo för nya perspektiv" säger Charlotte Berglund.

Stockholm 2020-06-09

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]