REG

Wise Group AB (publ) Årsredovisning för 2020

Idag, måndagen den 19 april 2020, publicerar Wise Group AB sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på
bolagets hemsida https://investor.wisegroup.se/.

För ytterligare information kontakta:
Elisabet Jarnbring, CFO Wise Group AB (publ)
Tel: +46 763 10 39 07, e-post: [email protected]

Wise Group AB (publ), Box 22109, 104 22 Stockholm
Tel: +46 8 525 90 00, e-post [email protected]

Denna information är sådan som Wise Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2020 kl. 12:00 CEST

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom
rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö,
och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]