Transfer Groups dotterbolag Amigo etablerar dotterbolag i Dubai för att främja expansionen

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att dess dotterbolag, Amigo Systems AB ("Amigo"), tar ett betydande steg framåt genom att etablera dotterbolaget Amigo Systems Inc ("Bolaget") i Dubai. Detta strategiska beslut är en del av Amigos ambitiösa planer för att expandera sina produkter och närvaro i Gulfstaterna och Östafrika. Genom att inrätta Amigo Systems Inc positionerar sig Amigo väl för att dra nytta av de växande marknadsmöjligheterna i dessa regioner.

Bolaget har skapats med klart definierade strategiska mål, med syftet att underlätta och effektivisera affärsverksamheten i Gulfstaterna och Östafrika. Detta steg är en del av en långsiktig strategi för att närma sig och bistå kunder i dessa områden på ett ännu mer direkt och effektivt sätt. Lennart Broman, en erfaren ledare med över 20 års erfarenhet av regionen och tidigare VD för bland annat Swedtel Group, har valts som VD för Bolaget. Hans djupa förståelse för marknaden och starka nätverk kommer att vara en tillgång för att driva Bolaget framåt.

Amigo har under det senaste året sett en stark efterfrågan på sina produkter och tjänster och har nu beslutat att intensifiera sin geografiska expansion. Genom att applicera den beprövade affärsmodellen i nya geografiska områden, specifikt Gulfstaterna och Östafrika, strävar Amigo efter att ytterligare konsolidera sin ställning som en framstående aktör.

-"Etableringen av Amigo Systems Inc i Dubai kommer öppna upp nya möjligheter för Amigo att fortsätta växa och erbjuda innovativa säkerhetslösningar på en bredare marknad. Vi ser fram emot Bolagets framgångar i dessa regioner och är övertygade om att under Lennart Bromans ledning kommer Amigo Systems Inc att blomstra och bli en framstående aktör", säger Thomas Walldof, VD på Amigo Systems AB.

Om dotterbolagets VD Lennart Broman
Broman har bland annat arbetat med mellanöstern och Afrika i mer än tjugo år som Director, Vice President, COO samt CEO inom Telia, Telia Overseas, WorldTel och Swedtel Group. I regionen har han haft styrelseposter i Dubai, Saudiarabien, Zimbabwe, Uganda, Namibia och Sydafrika.
Broman har examen från MIT (Massachusetts Institute of Technology) samt är i grunden civilekonom från Stockholms Universitet.

Observera: I ett pressmeddelande den 25 januari 2024 meddelade Transfer att Transfer Security Sweden AB skulle genomgå en namnändring till Swedish Amigo AB. På grund av olika omständigheter kunde dock inte namnbytet registreras enligt plan, vilket innebär att bolaget istället kommer att byta namn till Amigo Systems AB.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, [email protected]

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.


Om Transfer Group

Webbplats
investor.transfer.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Transfer Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TRNSF ISIN-kod SE0011870757 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Mats Holmberg VD [email protected]