Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har idag förvärvat en handelsfastighet till ett fastighetsvärde om 30,05 miljoner kronor. Fastigheten, Företagaren 3, är belägen i Vimmerby och den uthyrningsbara arean uppgår till 3 084 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 3,1 miljoner kronor och uthyrningsraden u...
REG
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) UTSER LAGO KAPITAL TILL LIKVIDITETSGARANT Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har ingått avtal om likviditetsgaranti med Lago Kapital ("Lago").
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") meddelar idag att sista dag för handel med betalade tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen, som beslutades...
REG
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market S...
REG
Tingsvalvet offentliggör utfall i företrädesemissionen EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RY...
REG
Kommuniké från årsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Fredagen den 17 maj 2024 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma varpå följande beslutades:   Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde bolage...
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL  USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, R...
REG MAR
Delårsrapport Q1 2024 Tingsvalvet Fastighets AB (publ) VD kommenterar Det pågår mycket i bolaget i dagsläget. Förvärv, mindre avyttringar, nyproduktion, företrädesemission och listbytesprocess. Utöver detta det gamla vanliga med hyre...
REG
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2023 Tingsvalvet Fastighets AB's Årsredovisning för 2023 finns publicerad på bolaget hemsida, www.tingsvalvet.se. Årsredovisningen finns även bifogad i detta meddelande.   För ytterl...
REG
Kallelse till årsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2024, klockan 10.00 i Advokatfirman Kane KB:s lok...
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har idag genomfört förvärv av och tillträtt sju fastigheter Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Bolaget") offentliggjorde den 15 december 2023 att Bolaget ingått avtal med Humble Group AB (publ) ("Humble") avseende indirekt förvärv av tre...
REG MAR
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Tingsvalvet Fastighets AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 59,8 MSEK som fullt ut omfattas av tecknings- och garantiåtaganden, återupptar process med listbyte samt tid...
REG
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) skjuter på lämnande av Årsredovisning Tingsvalvet Fastighets AB (publ) skjuter på lämnande av Årsredovisning på bolaget hemsida. Nytt datum för lämnande av Årsredovisning på hemsidan är 26 april, tidigare 27 mars. F...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2023 Tingsvalvet Fastighets AB (publ) VD kommenterar Tingsvalvet förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med starka kassaflöden. Förvaltningen sker med lokal förvaltning och långsikt...
REG
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har ingått avtal om att förvärva tio fastigheter samt tillträtt tre fastigheter Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Bolaget") offentliggjorde den 1 december 2023 att Bolaget ingått avsiktsförklaring med Humble Group AB (publ) ("Humble") avseende indirekt förv...
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ingår icke-bindande avsiktsförklaring avseende förvärv av tio fastigheter Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Bolaget") har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring avseende förvärv av tio fastigheter ("Fastigheterna") som indirekt ägs av Humble Group...
REG MAR
Delårsrapport Q3 Tingsvalvet Fastighets AB (publ) VD-kommentarer till perioden Q3 2023 Tingsvalvets förvaltningsresultat uppgick för delåret till 37,4 mkr (16,1). Det är en ökning med 132% och den stora anledningen är ett större...
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) - Förvärvet av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 har genomförts Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") offentliggjorde den 31 augusti 2023 att Tingsvalvet, genom dotterbolaget RetailFast Karlskoga AB, ingått avtal me...

Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M

Webbplats
www.tingsvalvet.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TINGS A ISIN-kod SE0018534471 Certified Adviser Vator

IR-Kontakt

Håkan Karlsson VD [email protected] 070 618 24 61