Pressmeddelanden

REG
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) UTSER LAGO KAPITAL TILL LIKVIDITETSGARANT Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har ingått avtal om likviditetsgaranti med Lago Kapital ("Lago").
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") meddelar idag att sista dag för handel med betalade tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen, som beslutades...
REG
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market S...
REG
Tingsvalvet offentliggör utfall i företrädesemissionen EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RY...
REG
Kommuniké från årsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) Fredagen den 17 maj 2024 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma varpå följande beslutades:   Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde bolage...
Tingsvalvet Fastighets AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL  USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, R...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2024 Årsredovisning

Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M

Webbplats
www.tingsvalvet.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TINGS A ISIN-kod SE0018534471 Certified Adviser Vator

IR-Kontakt

Håkan Karlsson VD [email protected] 070 618 24 61