REG MAR
Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari 2024 - 30 april 2024 Time People Group rapporterar en omsättning på 253,5 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 2,4 MSEK för helåret och en rörelsemarginal på 0,9 %. Omsättningen under fjärde kvar...
REG
Ny vd på Waymark Ludvig Olsson är ny vd på Waymark från och med 1 juni. Efter drygt 15 år som vd för Waymark lämnar Per Elgh över posten till Ludvig, som närmast kommer från Avega och dessförinna...
REG MAR
Time People Group meddelar att fusionen med SolidX avbryts Time People Group AB (publ) ("TPG") och SolidX AB ("SolidX") offentliggjorde den 4 mars 2024 att bolagen ingått en avsiktsförklaring med avsikten att gå samman genom en fusion ("...
REG
Rättelse: Time People Group meddelar att fusionen med SolidX senareläggs I pressmeddelandet som publicerades kl 8.00 den 28 mars 2024 hade en felaktig hänvisning till MAR och innehöll stycket som följer: Denna information är sådan information som Time...
REG MAR
Time People Group meddelar att fusionen med SolidX senareläggs Time People Group AB (publ) ("TPG") och SolidX AB ("SolidX") offentliggjorde den 4 mars 2024 att bolagen ingått en avsiktsförklaring med avsikten att gå samman genom en fusion ("...
REG MAR
Time People Group och SolidX tecknar avsiktsförklaring för att gå samman och bilda nya SolidX Time People Group AB (publ) ("TPG"), listat på NGM Nordic SME och SolidX AB ("SolidX"), listat på Spotlight Stock Market, har ingått en avsiktsförklaring med avsikten att gå samm...
REG MAR
Time People Group AB (publ) släpper delårsrapport för perioden 1 november 2023 - 1 januari 2024 Omsättningen under perioden uppgick till 65,1 MSEK (81,1 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 1,0 MSEK (5,6 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var 1,5 % (6,9 %).
REG MAR
Time People Group AB (publ) släpper delårsrapport för perioden 1 augusti 2023 - 31 oktober 2023 Omsättningen under perioden uppgick till 71,8 MSEK (85,5 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 3,8 MSEK (6,6 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var 5,3 % (7,7 %). Resulta...
REG
Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 14 september 2023 Rättelse: I kommunikén som publicerades den 14 september 2023 skulle det ha framgått att Tony Andersson inte bara valdes till ny ledamot i styrelsen utan också som styrelsens ord...
REG
Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 14 september 2023 Time People Group AB (publ) höll under torsdagen den 14 september 2023 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
REG MAR
Time People Group AB (publ) släpper delårsrapport för perioden 1 maj 2023 - 31 juli 2023 Omsättningen under perioden uppgick till 57,1 MSEK (69,7 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på -3,1 MSEK (2,4 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var -5,4 % (3,4 %). Resul...
REG
Rättelse: Time People Group vinner ramavtal med Värmdö kommun och UR (Utbildningsradion) I pressmeddelandet som publicerades kl 8.30 den 23 augusti angavs det felaktigt att vi tilldelats ett ramavtal med Värmdö kommun. Värmdö kommun benämner det inte som ett ramavtal...
REG
Årsredovisning 2022/2023 för Time People Group AB (publ) Time People Group AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2022/2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://investor.timepeoplegroup.com. Styrelsen har föreslagit...
REG
Time People Group vinner ramavtal med Värmdö kommun och UR (Utbildningsradion) Time People Group har tilldelats ramavtal med Värmdö kommun. Ramavtalet beräknas vara värt160 mkr under avtalsperioden. De tjänster som av ramavtalet avser är chef och ledningsst...
REG
Ny vd i Metamatrix Mikael Petrén, som sedan 1 maj 2023 varit bolagschef i Metamatrix, tillträder nu som ny vd i Metamatrix AB. Mikael har under våren och sommaren delat ledarskapet med Helen Kreutz...
REG
Kallelse till årsstämma för Time People Group AB (publ) Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisationsnr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 september 2023 (datumet är framflyttat från tidigare meddela...
REG MAR
Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari 2023 - 30 april 2023 Time People Group uppvisar en omsättning på 314 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 18,9 MSEK på helårsbasis, vilket innebär en ökad omsättning med 7 % och en rörelsemargina...
REG
Time People Group förstärker Metamatrix med fler duktiga utvecklare Time People Group förstärker Metamatrix inom området för .Net kompetens genom att integrera utvecklare från Giraff Data Konsult med Metamatrix. På så sätt kan vi möta den växande...

Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef och vd Efftre [email protected] +46(0)70 261 73 30