REG
Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 14 september 2023 Time People Group AB (publ) höll under torsdagen den 14 september 2023 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
REG MAR
Time People Group AB (publ) släpper delårsrapport för perioden 1 maj 2023 - 31 juli 2023 Omsättningen under perioden uppgick till 57,1 MSEK (69,7 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på -3,1 MSEK (2,4 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var -5,4 % (3,4 %). Resul...
REG
Rättelse: Time People Group vinner ramavtal med Värmdö kommun och UR (Utbildningsradion) I pressmeddelandet som publicerades kl 8.30 den 23 augusti angavs det felaktigt att vi tilldelats ett ramavtal med Värmdö kommun. Värmdö kommun benämner det inte som ett ramavtal...
REG
Årsredovisning 2022/2023 för Time People Group AB (publ) Time People Group AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2022/2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://investor.timepeoplegroup.com. Styrelsen har föreslagit...
REG
Time People Group vinner ramavtal med Värmdö kommun och UR (Utbildningsradion) Time People Group har tilldelats ramavtal med Värmdö kommun. Ramavtalet beräknas vara värt160 mkr under avtalsperioden. De tjänster som av ramavtalet avser är chef och ledningsst...
REG
Ny vd i Metamatrix Mikael Petrén, som sedan 1 maj 2023 varit bolagschef i Metamatrix, tillträder nu som ny vd i Metamatrix AB. Mikael har under våren och sommaren delat ledarskapet med Helen Kreutz...
REG
Kallelse till årsstämma för Time People Group AB (publ) Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisationsnr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 september 2023 (datumet är framflyttat från tidigare meddela...
REG MAR
Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari 2023 - 30 april 2023 Time People Group uppvisar en omsättning på 314 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 18,9 MSEK på helårsbasis, vilket innebär en ökad omsättning med 7 % och en rörelsemargina...
REG
Time People Group förstärker Metamatrix med fler duktiga utvecklare Time People Group förstärker Metamatrix inom området för .Net kompetens genom att integrera utvecklare från Giraff Data Konsult med Metamatrix. På så sätt kan vi möta den växande...
REG
Ny ledning i Novatrox Kristian Miljeteig, som varit konsultchef i Novatrox, lämnar ledaruppdraget på egen begäran. Kristian kommer att vara kvar i bolaget som konsult under en övergångstid. Jonas Göra...
REG MAR
Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 november 2022 - 31 januari 2023 Time People Group uppvisar en omsättning på 81,1 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,6 MSEK vilket innebär en marginellt minskad omsättning jämfört med samma period förra...
REG MAR
Time People Group AB (publ) vinner nya ramavtal inom offentlig sektor Vi har nyligen, tillsammans med samarbetspartner, vunnit Kammarkollegiets ramavtal för IT-konsulttjänster inom arkitektur och systemutveckling samt Addas ramavtal för IT-konsultt...
REG MAR
Time People Group AB (publ) dotterbolag Crio Partner AB blir en del av Metamatrix AB Dotterbolagen Metamatrix och Crio kommer att slås samman den 1 maj 2023 under varumärket Metamatrix. Nya Metamatrix kommer bli en ännu starkare partner till våra kunder inom de e...
REG
Nya bolagschefer för Olingo och Efftre I samband med att Jeanette Jealmo slutar vill vi förstärka ledningen inom både Efftre och Olingo genom att tillsätta nya ledare för respektive bolag. Jeanette har lett Time Peopl...
REG MAR
Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober Time People Group uppvisar en omsättning på 85,5 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 MSEK vilket innebär en ökad omsättning med 20 % men en resultatförsämring om 32 % jä...
REG MAR
Nytt dotterbolag inom Time People Group AB (publ) Time People Groups styrelse har beslutat att starta ett nytt dotterbolag inom IT- och informationssäkerhet. Dotterbolaget kommer att heta ExSec och kommer erbjuda specialistkonsu...
REG
Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 8 september 2022 Time People Group AB (publ) höll under torsdagen den 8 september 2022 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
REG MAR
Time People Group AB (publ) aviserar vd-byte Jennifer Rebel har meddelat styrelsen att hon lämnar sin befattning som vd och koncernchef för Time People Group av personliga skäl. Från och med idag kommer Peter Ewers att vara...

Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30