REG

Ny vd på Waymark

Ludvig Olsson är ny vd på Waymark från och med 1 juni. Efter drygt 15 år som vd för Waymark lämnar Per Elgh över posten till Ludvig, som närmast kommer från Avega och dessförinnan Capgemini. Per fortsätter i en ny roll på Time People Group, som koncerncontroller. 

- Det känns kul att få välkomna Ludvig till Waymark och TPG. Det råder inga tvivel om att han, med sin erfarenhet, energi och nytänkande kommer att leda Waymark till nya nivåer tillsammans med medarbetarna, säger Peter Ewers, tf koncernchef på Time People Group.

 Ludvig har tio års erfarenhet av att bygga och leda konsultbolag med specialisering inom systemutveckling.

- Jag är tacksam för förtroendet att få leda Waymark som är ett välskött bolag med riktigt duktiga konsulter - ser fram emot de möjligheter som ligger framför oss! säger Ludvig Olsson, tillträdande vd.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern. 

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com

För ytterligare information kontakta: 
Peter Ewers, tf koncernchef, Time People Group AB (publ),  
Mejl: [email protected]  

Tony Andersson, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), Mejl: [email protected] 


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef och vd Efftre [email protected] +46(0)70 261 73 30