Valberedningens förslag till styrelse i Teqnion

Inför årsstämman i Teqnion AB (publ) den 16 april 2020 har valberedningen beslutat föreslå omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Erik Surén, Sigrun Hjelmquist och Johan Steene samt nyval av Gunilla Asker och Mikael Vaezi. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Sigrun Hjelmquist.

Sigrun Hjelmquist är styrelseledamot i Teqnion sedan 2019. Hon är Civ.ing. och Tekn. Lic. från KTH i Stockholm och har styrelseuppdrag i Addnode Group AB, Eolus Vind AB, Ragn-Sellsföretagen AB, Azelio AB och Transcendent Group AB. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende till större aktieägare.

Gunilla Asker har en civilekonomexamen med internationell inriktning från Uppsala Universitet Tretton år i ledande positioner inom Unilever. VD på SvD under åren 2009-2018. Gunilla är styrelseledamot i Knowit, Tiniusstiftelsen och Blommenholm Industrier i Norge. Hon är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och oberoende till större aktieägare.

Mikael Vaezi har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Han är anställd hos Investment AB Spiltan som investment manager med ansvar för analys, utvärdering och investeringar i såväl noterade som onoterade bolag. Mikael har styrelseuppdrag i Football Addicts AB och är medlem i Alcadon Groups valberedning. Han är oberoende till Bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende till större aktieägare.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter finns på Teqnions hemsida.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2020. I Teqnions valberedning ingår Yngve Berggren (ordf.) representant för Vixar AB, Jan Häggqvist representant för Jonas Häggqvist och Kent Söderberg representant för Erik Surén.

Solna den 6 mars 2020 Teqnion AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD och IR, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: [email protected]

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00, E-mail: [email protected], Org.Nr: 556713-4183

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 17:45 CET.

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tretton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.


Om Teqnion

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Webbplats
www.teqnion.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Teqnion via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TEQ ISIN-kod SE0012308088 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Johan Steene VD
Carina Strid CFO och IR