REG
The Teqnion board appoints Daniel Zhang to Deputy CEO Teqnion proudly announces the board's decision to appoint Daniel Zhang as its new Deputy CEO, recognizing his exceptional contributions to the company's advancement since joining...
REG
Report from Annual General Meeting in Teqnion AB At the Annual General Meeting in Teqnion AB (the "company") held on 23 April 2024, the following resolutions were passed. All resolutions were in accordance with the proposals, d...
REG MAR
Interim report January - March 2024 - Teqnion AB Short form report TEQ 2024 Q1Teqnion Group is pushing through a rough first quarter with sales increasing 8% but organically it's down 1,5%. EBITA margin decreased to 9,5% (11,7%...
Teqnion to release 2024 Q1 interim report, hold Q&A, AGM and changes reporting language to English Teqnion is scheduled to release its 2024 Q1 interim report on Tuesday the 23rd of April at 08:08. As a growing number of our fellow shareholders and businesses are international...
REG
Kallelse till årsstämma i Teqnion AB Aktieägarna i Teqnion AB, org.nr 556713-4183 ("Teqnion" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 23 april 2024 kl. 11:08 i Törngren Magnell & Partne...
REG
Teqnion - Årsredovisning 2023 offentliggjord Teqnions årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgänglig på bolagets webbsida. https://www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/   För mer information,...
Ägarförändringar i Teqnion AB Idag har Vixar AB sålt 1 027 000 aktier (6,0 %) i Teqnion AB till priset 217 kronor, motsvarande 5 % rabatt baserat på 30 dagars volymviktat medelvärde (VWAP) från den 20 februar...
REG
Teqnion AB informerar om avgående styrelseledamot Teqnion meddelar i dag att Claes Mellgren har informerat styrelsen att han kommer att avgå från sitt styrelseuppdrag i bolaget med verkan per den 21 februari 2024. "Jag vill tack...
Redogörelse om gårdagens transaktion mellan CEO och CXO - Teqnion AB Efter gårdagens information om min och Daniels aktieaffär har vi fått många bra frågor. Här följer en redogörelse i vilken jag hoppas besvara merparten av dem. Vad menas med att...
Daniel köper aktier av Johan - Teqnion AB Idag har Daniel Zhang, CXO på Teqnion kommit överens om att förvärva 100 000 aktier från Johan Steene, VD på Teqnion. Efter detta äger Daniel 108 000 aktier och Johan 861 471 akt...
Teqnion acquires Nubis Solutions Limited Teqnion AB has signed an agreement to acquire all outstanding shares in Nubis Solutions Limited. Nubis Solutions, based in Cambridge, UK is a market leader in bespoke data centre...
REG MAR
Bokslutskommuniké 2023 - Teqnion AB TEQ Snabbkommuniké 2023Teqniongruppen gnetar vidare i ett tuffare klimat. Kvartalets omsättning och resultat efter skatt är i nivå med 2022 med hjälp av förvärvade bolag men orga...
REG
Teqnions CFO slutar Teqnion ABs CFO Carina Strid har i dag sagt upp sig. Hon kommer att fortsätta i sin roll under tre månader. "Jag vill tacka Carina för tiden hos oss och önskar henne stort lycka...
Teqnion acquires Surge Protection Devices Limited Press release November 10th 2023, 14:38 CET Teqnion AB has signed an agreement to acquire all outstanding shares in Surge Protection Devices Limited. Surge, based in Oldham, UK...
REG MAR
Delårsrapport juli-september 2023 - Teqnion AB Snabbrapport TEQ 2023 Q3Teqnion taktar på! Kvartalets omsättning är upp 18% mot 2022. Dock jagar vi som bekant främst resultat och det är upp 43% under samma period. Vi drabbas f...
REG MAR
Teqnion AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 175 Msek Styrelsen för Teqnion AB ("Teqnion" eller "bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 april 2023, beslutat om en nyemission av 866 366 aktier till en te...
REG MAR
Delårsrapport april-juni 2023 - Teqnion AB Snabbrapport TEQ 2023 Q2 Våra fina husbolag sliter tappert vidare i motvind och uppförsbacke och runt hörnet finns indikationer på att en del andra industrinischer börjar svikta....
Teqnion förvärvar Schill Reglerteknik Teqnion AB har idag förvärvat samtliga aktier i Schill Reglerteknik Aktiebolag. Schill Reglerteknik utvecklar avancerad mätutrustning för dynamisk och statisk ensning av vapensys...

Om Teqnion

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Webbplats
www.teqnion.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Teqnion via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TEQ ISIN-kod SE0012308088 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Daniel Zhang CXO och vice VD