Pressmeddelanden

REG
The Teqnion board appoints Daniel Zhang to Deputy CEO Teqnion proudly announces the board's decision to appoint Daniel Zhang as its new Deputy CEO, recognizing his exceptional contributions to the company's advancement since joining...
REG
Report from Annual General Meeting in Teqnion AB At the Annual General Meeting in Teqnion AB (the "company") held on 23 April 2024, the following resolutions were passed. All resolutions were in accordance with the proposals, d...
REG MAR
Interim report January - March 2024 - Teqnion AB Short form report TEQ 2024 Q1Teqnion Group is pushing through a rough first quarter with sales increasing 8% but organically it's down 1,5%. EBITA margin decreased to 9,5% (11,7%...
Teqnion to release 2024 Q1 interim report, hold Q&A, AGM and changes reporting language to English Teqnion is scheduled to release its 2024 Q1 interim report on Tuesday the 23rd of April at 08:08. As a growing number of our fellow shareholders and businesses are international...
REG
Kallelse till årsstämma i Teqnion AB Aktieägarna i Teqnion AB, org.nr 556713-4183 ("Teqnion" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 23 april 2024 kl. 11:08 i Törngren Magnell & Partne...
REG
Teqnion - Årsredovisning 2023 offentliggjord Teqnions årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns nu tillgänglig på bolagets webbsida. https://www.teqnion.se/investor-relations/finansiella-rapporter/   För mer information,...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Teqnion

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Webbplats
www.teqnion.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Teqnion via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TEQ ISIN-kod SE0012308088 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Daniel Zhang CXO och vice VD