Teqnion förvärvar Teltek i Örebro Aktiebolag

Teqnion AB har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Teltek i Örebro Aktiebolag.

Teltek i Örebro Aktiebolag är en marknadsledande systemleverantör inom processindustrin av lösningar för vägning, processkontroll och etikettering. Bolaget tillhandahåller skräddarsydda lösningar av bl.a. egenutvecklade checkvågar och IT-system samt innehar agenturer för röntgenmaskiner, metalldetektorer och etikettering. Produktsortimentet anpassas efter kundens önskemål och systemen används sedan inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin samt den växande e-handelsindustrin. Bolagets kunder, som återfinns över nästan hela världen, söker Telteks lösningar för att klara av allt högre ställda regulatoriska krav samt för att säkra bästa produktivitet och kostnadseffektivitet. Teltek som har drivits av Tomas och Anders sedan 1999, har gjort sig ett namn genom sitt starka fokus på kundnöjdhet och ett brinnande engagemang för innovation. Radarparet Tomas och Anders kommer att fortsätta leda Teltek mot horisonten.

De senaste tre åren har Teltek i snitt omsatt över 40 Msek och genererat ett rörelseresultat om drygt 4 Msek. Teqnion finansierar förvärvet genom egen kassa samt banklån.

"Detta är oerhört spännande egenutvecklade produkter av yttersta kvalitet. Checkvågar behövs på så många ställen, styrt av stränga regelverk och höga krav på lönsamhet! Här finns en fantastisk framtid tillsammans med gänget i Örebro. Det här kommer bli riktigt kul!" säger Johan Steene, VD för Teqnion.

"Efter att under många år målmedvetet byggt upp och utvecklat Telteks verksamhet är det nu dags att lägga i ännu en växel. Det känns i det här läget mycket bra att vårt bolag kommer att fortsätta sin resa med en så engagerad och långsiktig ägare som Teqnion. Tillsammans kommer vi att fortsätta placera Teltek och våra produkter på världskartan.", säger Tomas Moqvist, VD på Teltek.

Förvärvet kommer att ingå i Teqnions affärsområde Niche.

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas ha en marginellt positiv effekt på Teqnions resultat för innevarande år.

Läs mer om Teqnion på www.teqnion.se

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: [email protected]
Susanna Helgesen, CFO/IR, Telefon: +46 70 827 86 36, E-mail: [email protected]

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A,
169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00,
E-mail: [email protected]

Teqnion AB är en industrikoncern som förvärvar beprövade nischbolag med fina kassaflöden för att utveckla och äga med evig horisont. Dotterbolagen leds decentraliserat med stöd från moderbolaget. Vi agerar i flertalet branscher med ledande produkter vilket ger oss god motståndskraft vid konjunktursvängningar samt ett gediget industriellt kunnande. För oss är det centralt att fokusera på lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsrelationer.

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.


Om Teqnion

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Webbplats
www.teqnion.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Teqnion via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TEQ ISIN-kod SE0012308088 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Johan Steene VD
Carina Strid CFO och IR