Eloflex AB förvärvas av Teqnion

Den 5:e december förvärvade industrigruppen Teqnion samtliga aktier i medicinteknikbolaget Eloflex AB.

Eloflex är marknadsledande i segmentet hopfällbara elrullstolar med försäljning i 8 länder i Europa. Eloflex, som grundades 2015, har på kort tid blivit en välkänd och viktig aktör i hjälpmedelssektorn och företagets hopfällbara elrullstolar tillhör de mest efterfrågade förflyttningshjälpmedlen på marknaden. Produkterna förskrivs via utvalda landsting (och motsvarande statliga system i andra länder) och säljs dessutom direkt till slutanvändare via återförsäljarnät på respektive marknad.

Vi är mycket glada över att få en ny och stark ägare i Teqnion, säger Christer Udd, en av Eloflex grundare. Med hjälp av Teqnions resurser får vi möjlighet att fortsätta utveckla vår försäljning på befintliga marknader samtidigt som vi lanserar vårt koncept och våra produkter på nya marknader både i Europa och resten av världen.

Teqnion är en svensk industrihandelskoncern med en omsättning på drygt 250 MSEK. Sedan starten 2006 har de skapat en företagsgrupp bestående av nio dotterbolag. Samtliga dotterbolag verkar inom smala tekniknischer för industrin i Norden, inom branscher som laboratorieutrustning, el, design och verkstad. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt ökning av tillväxten genom förvärv.

Det känns oerhört spännande att Eloflex nu ingår i Teqniongruppen, säger Johan Steene, VD för Teqnion. Det här bolaget har gjort allting rätt och blivit en mycket framgångsrik aktör i hjälpmedelsbranschen på kort tid. Vi ser en enorm potential i segmentet och stora möjligheter för bolaget. Med Teqnion i ryggen kommer Eloflex fortsatta expansion att säkerställas.

2018-12-05

Mer information:
Eloflex: www.eloflex.se Teqnion: www.teqnion.se
Johan Steene på Teqnion, tel. 073333 57 33, mail [email protected]
Christer Udd på Eloflex, tel. 070999 66 50, mail [email protected]

Om Teqnion

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Webbplats
www.teqnion.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Teqnion via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TEQ ISIN-kod SE0012308088 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Johan Steene VD
Carina Strid CFO och IR