Årsredovisning för Teqnion 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Teqnion AB, 556713-4183 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31, bolagets 12:e hela räkenskapsår.

2019-02-23

Mer information:
Teqnion: www.teqnion.se
Johan Steene på Teqnion, tel. 073333 57 33, mail [email protected]


Om Teqnion

Teqnions affärsidé är att bygga en diversifierad företagsgrupp genom att förvärva kvalitetsbolag med gynnsamma framtidsutsikter. Bolagen vidareutvecklas genom fortsatt fokus på entreprenörskap i kombination med Teqnions branscherfarenhet, kontaktnät och finansiella resurser.

Webbplats
www.teqnion.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Teqnion via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TEQ ISIN-kod SE0012308088 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Johan Steene VD
Carina Strid CFO och IR