Teckningsoptioner - utfall emission

Vid bolagsstämman den 11 maj beslutades att erbjuda personal i Medclair Invest och dess dotterbolag möjligheten att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Emissionen mottogs mycket positivt och övertecknades kraftigt. Samtliga anställda har valt att deltaga i emissionen. Totalt erbjöds 2 400 000 optioner med en löptid på två år. Lösenpriset fastställdes till 2,10 sek. Vid full teckning kommer 2 400 000 aktier emitteras i bolaget motsvarande en utspädning på 2,8% av kapital och röster.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-230601-optioner.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98