Medclair - vinner upphandling i Region Sörmland Medclair har vunnit upphandlingen av två centrala lustgasdestruktorer från Region Sörmland. Ordervärdet är beräknat till totalt cirka 4,5 miljoner. Leveranser planerad att ske un...
REG MAR
Delårsrapport januari - mars 2024 Koncernen Koncernens resultaträkning för perioden januari - mars 2024 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair AB (fd Medclair Invest) samt dotterbolagen Medclair Sweden AB...
Medclair AB - presentation av rapport för 1:a kv 2024 Tisdag den 14 maj presenterar Medclair AB sin rapport för det 1:a kvartalet 2024. Med anledning av detta kommer bolaget i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra en fråges...
Medclair ingår partnerskap med aktör inom lösningar för hållbar återvinning. I syfte att öka Medclairs räckvidd inom återvinningssegmentet ingår Medclair ett partnerskap med det Nederländska bolaget Despray Environmental, en del av Osse Equipment Manufact...
Medclair - erhåller första order från USA. En klinik inom skönhetssegmentet har beställt en mobil destruktor. Ordern är den första från USA och representerar ett viktigt genombrott på en för Medclair mycket viktig framtid...
Kommuniké från bolagsstämma i Medclair Invest AB Medclair Invest årsstämma hölls i Stockholm den den 18 april 2024. Nedan följer besluten i sammandrag.  Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition Stämman fastst...
Medclair Invest - Nomineringskommitténs förslag Nomineringskommittén i Medclair Invest lämnar följande förslag inför bolagsstämman den 18 april.   Styrelse Omval av Mark Baljeu och Daniel Eriksson Nyval av Mikael König och Jen...
REG MAR
Medclair Invest - Mikael König nomineras till styrelseordförande och lämnar som koncernchef Till årsstämman den 18 april har nomineringskommittén föreslagit Mikael König till styrelseordförande, en roll där Mikael än mer kan fokusera på den strategiska utvecklingen för...
Medclair Invest - Årsredovisning 2023 Medclair Invests årsredovisning samt revisionsberättelse för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats https://investor.medclair.se/en. För ytterligare information vänlige...
Kallelse till årsstämma i Medclair Invest AB (publ) Aktieägarna i Medclair Invest AB (publ), org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 april 2024 klockan 13.00, i No18s lokaler på Centralplan 15...
Medclair Invest - order på mobila destruktorer från UK. Medclair har erhållit en större order från ett engelskt sjukhus värd cirka 3 miljoner kronor. 
Medclair Invest byter namn till Medclair AB Styrelsen i Medclair Invest avser föreslå bolagsstämman den 18 april att byta namn på moderbolaget till Medclair AB. Medclair AB föreslås byta namn till Medclair Sweden AB.
Familjen Szabo har avyttrat 700 000 aktier i Medclair Invest Familjen Szabo har avyttrat 700 000 aktier i Medclair Invest. Efter försäljningen uppgår familjen Szabos innehav till cirka 3 300 000 aktier  motsvarande omkring 3,9% av aktierna...
REG MAR
Medclair Invest - Bokslutskommuniké Koncernen Koncernens resultaträkning för perioden oktober - december 2023 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB....
Medclair Invest - presentation av Bokslutskommuniké Onsdage den 28 februari presenterar Medclair Invest sin rapport för det 4:e kvartalet 2023. Med anledning av detta kommer bolaget i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra...
Klimatsmart förlossning med Medclairs teknik, en studie. BJOG: an International Journal of Obstetrics & Gynaecology publicerade 2024-01-25 en studie där man undersöker klimatpåverkan inom förlossning. Studien lyfter fram den teknik Med...
Distributörsavtal UK gällande lustgasdetektor BeaconMedaes, en del i Atlas Copco koncernen, som sedan tidigare erbjuder Medclairs centrala lösningar för hållbar lustgashantering, har ingått ett distributörsavtal med Medclair...
Medclair - central destruktor beställd av privat sjukhusoperatör i UK. Medclair har fått en beställning av en central lustgasdestruktor (CDU) från en fastighetsförvaltare med driftansvar för ett engelskt sjukhus. Ordervärdet uppgår till cirka 1,5 MS...

Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90