Erhåller godkännande för patent i Kanada MedClair AB (publ), nedan "MedClair", har erhållit godkännande för patentansökan avseende MedClairs Exhalation Device (Utandningsventil) i Kanada. Utandningsventilen möjliggör an...
Förtydligande avseende pressmeddelande i Medclair AB (publ) publicerat 20-09-23 Fredrik Crafoord, styrelseordförande i såväl Spintso International AB (publ) som MedClair AB (publ) deltog inte i styrelsens rekommendation avseende att acceptera uppköpserbjudan...
Med anledning av uppköpserbjudande från Spintso International AB Spintso International AB meddelade till marknaden sin avsikt om att förvärva hela MedClair AB (publ) av den 19 augusti 2020. Förvärvet var villkorat av bland annat att en bolagss...
Årsredovisning 2019 MedClair_Arsredovisning_2019.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/4f5444cc-20de-468f-b8a7-a8a98f3fe0d2/MedClair_Arsredovisning_2019.pdf
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL) Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centra...
Kallelse extra bolagsstämma Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler p...
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma  fredagen den 27 september 2019 klockan 12.00,  i No18's lokal...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL) Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma tisdagen den 5 juni 2019 kl. 15.00 i No18s lokaler, Centralstationen, Centralplan 15 i Stockholm.
Kallelse till årsstämma Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.
Kallelse till extrastämma i MedClair Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till extrastämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.
Statusuppdatering MedClair Årsstämma för MedClair AB hölls enligt plan den 2017-06-30 och protokoll är publicerat på vår IR hemsida.
Statusuppdatering MedClair Det är inspirerande och roligt att affärssatsningen på vår nya mobila lustgasdestruktorenhet (MDU) tas emot väldigt positivt från våra kunder. Sedan senaste statusuppdateringen h...
Kallelse till årsstämma i Medclair Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockho...
Statusuppdatering Arbetet med att bygga om grunden för verksamhetsdriften i bolaget, som tidvis varit intensiv, har nu kommit till en nivå där vi har kommit i mål med de största planerade förändri...
Statusuppdatering Med releasen av vår informationsplattform (IR) kan vi nu kommunicera på ett bra sätt till marknaden vad som händer inom verksamheten på MedClair AB. Därmed kommer här en generell...
Medclair offentliggör årsredovisning för 2015 MedClairs årsredovisning för 2015 har publicerats och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.medclair.se. MedClair_Arsredovisning_2015.pdf: https://cdn.bequoted.com/m...

Om MedClair

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från MedClair via e-post.