Pressmeddelanden

Medclair - Försäljning av Spintso AB Med anledning av försäljningen av dotterbolaget Spintso AB kommer Medclair i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra en frågestund med VD Jonas Lundh.  Sändningen börjar 1...
REG MAR
Medclair AB avyttrar dotterbolaget Spintso. Medclair AB avyttrar det helägda dotterbolaget Spintso AB. Värdet på transaktionen uppgår till cirka 10,5 msek. Försäljningen kommer att påverka resultatet för det andra kvartale...
Medclair - vinner upphandling i Region Sörmland Medclair har vunnit upphandlingen av två centrala lustgasdestruktorer från Region Sörmland. Ordervärdet är beräknat till totalt cirka 4,5 miljoner. Leveranser planerad att ske un...
REG MAR
Delårsrapport januari - mars 2024 Koncernen Koncernens resultaträkning för perioden januari - mars 2024 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair AB (fd Medclair Invest) samt dotterbolagen Medclair Sweden AB...
Medclair AB - presentation av rapport för 1:a kv 2024 Tisdag den 14 maj presenterar Medclair AB sin rapport för det 1:a kvartalet 2024. Med anledning av detta kommer bolaget i samarbete med Infront Direkt Studios genomföra en fråges...
Medclair ingår partnerskap med aktör inom lösningar för hållbar återvinning. I syfte att öka Medclairs räckvidd inom återvinningssegmentet ingår Medclair ett partnerskap med det Nederländska bolaget Despray Environmental, en del av Osse Equipment Manufact...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt [email protected] 076-193 90 90