REGMAR

Spintso International AB's (publ) helägda dotterbolag Medclair AB anställer ny verkställande direktör

Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso") har beslutat att utse Jonas Lundh till ny verkställande direktör för det helägda dotterbolaget Medclair AB med tillträde den 1 december 2020. Bolaget har sedan en tid sökt efter en ny verkställande direktör sedan Medclairs tidigare VD tillträder tjänsten som koncernchef för den nya koncernen.

Jonas Lundh har en gedigen bakgrund inom ledarskap, försäljning och har en naturlig förståelse för högteknologiska produkter. Han har tidigare haft ledande befattningar inom Eniro och Metro. Rekryteringen av Lundh är en del i uppbyggnaden av den nya koncernstrukturen som börjar ta form.

Som framgår av koncernens informationsmemorandum (som godkändes av Nordic Growth Market den 26 november 2020), avser koncernen bredda verksamheten och införliva fler verksamheter till moderbolaget i syfte att stärka balansräkningen och uppnå en global expansion av verksamheten. Det kommer ställas höga krav på såväl den legala strukturen som den tekniska utvecklingen av nuvarande patentportfölj, varför ett naturligt steg i verksamheten är att finna verksamheter som ytterligare förbättrar koncernens kommersiella utgångsläge. Målsättningen är att finna verksamheter inom health-/medtechbranschen som kompletterar nuvarande inriktning.

Kommentar från Mikael König, tillträdande koncernchef

"Verksamheten inom det helägda dotterbolaget Medclair har under de senaste 18 månaderna anpassats för att kunna tillmötesgå de höga krav som ställs på produktportföljen internationellt. Under det gågna året har vi fått flera förfrågningar från internationella kunder och potentiella samarbetspartners. För att säkerställa en ordnad överlämning kommer jag under en övergångsperiod fortsatt vara ansvarig för uppbyggnaden av det internationella nätverket inom Medclair. Jag känner mig trygg i rekryteringen av Jonas Lundh och bedömer honom som rätt person för den fortsatta globaliseringen av verksamheten."

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl 08:30.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Crafoord, styrelseordförande, Spintso International AB (publ),
Tfn: 070 - 814 26 50, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90