REGMAR

Spintso International utser Mikael König till ny koncernchef och förslag om incitamentsprogram

Styrelsen för Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso") har beslutat att utse Mikael König till ny koncernchef med tillträde den 1 december 2020. König är sedan tidigare VD i det helägda dotterbolaget Medclair AB. Rekrytering av ny VD till Medclair pågår. Spintsos nuvarande VD, Peter Evertsson kommer fortsatt verka inom koncernen som ansvarig för Spintsos ursprungsverksamhet med tyngd på försäljning av Spintsos högkvalitativa produkter inom domarsegmentet till flera världsomfattande idrotter.

Mot bakgrund av Mikael Königs utnämnande till koncernchef har styrelsen beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att införa ett incitamentsprogram om 3 600 000 optioner med rätt att teckna Spintso International till ett lösenpris om 1,0 kr per aktie. Incitamentsprogrammet ska ersätta de 6 000 000 optioner Mikael König innehar i Medclair AB, vilka kommer att makuleras. Varje option berättigade till tecknande av en aktie i Medclair AB till kurs 0,60 kr och belöpte tom 2023-05-28. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma inom kort.

Kommentar från Fredrik Crafoord, styrelseordförande i Spintso:

"Den nya Spintsokoncernen börjar ta form och jag kan konstatera att vi står i startgropen på någonting väldigt spännande. Genom att utnämna Mikael till ny koncernchef frigör vi stora resurser för Peter Evertsson, som nu kan fokusera 100 % på försäljningen av Spintsos produkter. Jag har personligen följt Medclairs utveckling under de senaste åren och verifierat dess oerhörda potential bland såväl färdiga produkter som den pågående produktutveckling inom patentportföljen. Jag känner mig trygg i att Mikael tar över stafettpinnen för koncernen. Hans långa erfarenhet inom finanssektorn och med det internationella nätverk som han besitter, är precis vad koncernen behöver för att kunna nå ut och kapitalisera på produktportföljen internationellt."

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 kl 08.30

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Crafoord, styrelseordförande, Spintso International AB (publ), Tfn: 070 - 814 26 50, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90