REGMAR

Spintso International's pågående nyemission av aktier mot betalning av apportegendom förlängs till 9 oktober

Spintso international AB (publ) offentliggjorde 18 augusti 2020 ett erbjudande till aktieägarna i Medclair AB (publ) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Medclair AB (publ). Teckningsläget i den pågående nyemissionen av aktier mot betalning i apportegendom riktad till aktieägarna i Medclar AB (publ) är mycket gott, den har i ordinarie teckningsperiod fyllts till 95,91 %

Styrelsen i Spintso International AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning i den pågående nyemissionen. Ny slutdag för teckning blir fredag 9 oktober 2020. Anledningen till att teckningstiden förlängs är att vi har ett antal aktieägare som inte haft möjlighet att komma in i tid.

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 19.00

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB
[email protected]
Tfn: +46 (0) 70-266 53 00

För praktiska frågor runt teckning i emissionen kontakta:

Eminova Fondkommission AB
[email protected]
+46 (0) 8 684 211 00

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90