Spintso avslutar mentoravtal

Spintso International AB avslutar mentoravtal med Eminova Fondkomission när 2 år har gått sedan listning på NGM Nordic MTF som en kostnadsbesparande åtgärd eftersom bolaget nu är redo att sköta sin aktiemarknadsinformation på egen hand. Sista dag för mentoravtalet är 7 maj 2019.

Spintso international AB avslutar mentoravtal med Eminova Fondkomission den 7 maj 2019. I enlighet med NGMs regler behöver bolaget ha mentor under dess 2 första år på NGM Nordic MTF. Spintso har valt att avsluta mentoravtalet efter dessa 2 år upphör som en kostnadsbesparande åtgärd eftersom bolaget nu är redo att sköta sin aktiemarknadsinformation på egen hand.

Bolagets VD lämnar följande kommentar

"Spintso är mycket nöjda med Eminova's arbete som mentor. Ett speciellt tack till Jonas Hemmingsson och Johan Fridell som alltid gett snabb och relevant rådgivning vid behov och även i förebyggande syfte. Vi avser fortsätta hålla kontakt med Eminova och hoppas samarbeta mer med dem framöver när lämpligt tillfälle uppstår."

Göteborg, 7 maj 2019

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj kl. 8.30


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90