Mid-term update Medclair AB

Aktivitetsnivån i Medclair AB är mycket hög och efter önskemål från våra aktieägare väljer företaget att lämna en statusrapport avseende utvecklingen i bolget halvägs genom kvartalet.

De första veckorna efter semestern har präglats av mycket hög aktivitetsnivå och extra glädjande är att vi erhållit våra första orders på centrala anläggningar från UK. Detta är mycket positivt då dessa kommit innan installationen i Newcastle är driftsatt, ett bevis för det förtroende Medclair och vår lokala partner åtnjuter i UK.
Nu när våra distributörer i UK i stort är självgående har vi efter sommaren frigjort resurser för att öka tempot på andra marknader.

Australien rör sig i rätt riktning och vår lokala partner Mediquip gör ett starkt arbete med att etablera Medclairs lösningar för hållbar lustgas. På Nya Zeeland har en första order för en mobil destruktor aviserats, här ser vi den positiva effekten av det stora genomslaget i UK.

I mitten av September kommer vi besöka USA och Kanada för att träffa ett flertal potentiella partners och kunder. Vi får då även tillfälle att visa upp vår efterfrågade mobila lösning.

Såväl nya som befintliga partners har under sommaren tagit initiativ till satsningar i flera länder, utvecklingen i främst Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike är mycket lovande. I närtid har ett samarbete med ett gasbolag i Brasilien inletts vilket är ytterst spännande då landet är en mycket stor konsument av lustgas.
Vi medverkar i ett flertal intressanta events, närmast i tid PROSA, en mässa inriktad på smärtlindring, i Maastricht.  Vi planerar även att regelbundet börja genomföra webbinarier anpassade för de länder som nämnts ovan. Som framgår har vi ett digert arbete framför oss och har därför beslutat att ytterligare förstärka vår säljorganisation vilket är ett måste för att svara på på den stora efterfrågan.

Teamet inriktat på produktion och installation levererar ytterst tillfredsställande, nyligen driftsattes den första centrala destruktionsanläggningen i UK i samarbete med BeaconMedaes, länk, och vi kan med tillfredsställelse konstatera att våra organisationer samarbetar mycket väl. Dessa installationer kan vara komplexa beroende på lokala regelverk och i detta fall kan vi konstatera att valet av partner i UK varit mycket gynnsamt vilket bådar gott för framtida leveranser.

Slutligen kan jag konstatera att R&D förutom stor innovationskraft även håller ett mycket högt tempo. Förutom framsteg i utvecklingen av vår framtida kollektor drivs ett antal andra mycket lovande projekt.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi har ett spännande halvår framför oss. Vi får ett stadigt inflöde av förfrågningar om samarbeten från potentiella partners och vi har även en mycket positiv utveckling av inkommande förfrågningar från framtida kunder. Vi är ett starkt team,  och jag ser ständigt hur vi tillsammans utvecklar vårt bolag till något större. All positiv uppmärksamhet och det faktum att vi efter semestern flyttat in i nya fina lokaler ger oss ny energi inför en rolig och utmanande höst.

Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är en ledande aktör inom segmentet hållbara lösningar för behandling av lustgas, N2O. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98