Medclairs lösningar för hållbar lustgashantering uppmärksammas av NHS, den engelska myndigheten för sjukvård.

Organisationen Greener NHS publicerar löpande så kallade "progress reports" som lyfter fram viktiga åtgärder i syfte att uppnå ett klimatneutralt engelskt sjukvårdssystem.
I deras senaste rapport lyfter man fram Medclairs mobila lustgasdestruktor som redan används av flera sjukhus i UK. 

https://www.england.nhs.uk/greenernhs/whats-already-happening/photography-exhibition/

Vi har på kort tid etablerat oss som en viktig leverantör av klimatlösningar till det engelska sjukvårdssystemet. Under första kvartalet har vi erhållit beställningar från 20 sjukhus och vi förväntar oss en väsentlig ökning av antalet kunder under året. 

NHS har sedan 2020 aktivt efterfrågat lösningar för att minska deras klimatpåverkan. Att en aktör som NHS med så många klimatinitiativ väljer att framhäva utrustningen från Medclair är glädjande och ett kvitto på att Medclair är en väsentlig del i omställningen till "Net Zero".

Vi vet att våra kunder uppskattar våra lösningar, vi erbjuder en möjlighet att med minimal förändring i arbetssätt snabbt reducera utsläpp av stora mängder växthusgas, investeringar i vår teknik ger snabb effekt. Att uppmärksammas i sammanhang som Greener NHS progress report är en stor tillgång när vi nu etablerar oss i flera marknader.


Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-220520-AG-NHS.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98