REGMAR

Medclairs emission av vederlagsfria Units övertecknades 6134%

De som var aktieägare i Medclair den 29 september erbjöds teckna 1 (en) unit per 4 (fyra) innehavda aktier. Under perioden 1 - 15 oktober 2021 erbjöds teckning och handel av uniträtter. Totalt tecknades 1 265 054 336 av 20 623 014 möjliga units vilket innebär att emissionen av Medclair Units övertecknades 6134%.

Den totala möjliga teckningen bestod av 20 623 014 units som i sin tur består av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 20 623 014 teckningsoptioner av serie TO 1 samt 20 623 014 teckningsoptioner av serie TO 2.

Tilldelningen av units har skett enligt prospektet, vilket Medclair publicerade i september 2021. Meddelande om eventuell övertilldelning kommer att skickas ut till berörda parter.

Medclairs unitsemission var vederlagsfri vilket innebär att bolaget inte erhållit någon likvid i samband med emissionen. Unitsemissionen som sådan kommer inte att påverka bolagets aktiekapital eller antal aktier.

Handel med Betald Tecknad Unit "BTU" kommer att fortsätta tills dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske senast under november månad.

Medclair kommer att ansöka om listning av teckningsoptionerna på NGM Nordic SME, datum för första handel kommer att publiceras via separat pressrelease. För mer information kring Teckningsoptionerna såsom teckningsperiod, pris etc. vänligen besök Medclair.se.

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl 08.30

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-210709-emission-.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98