REGMAR

Medclair vinner upphandling i Region Skåne.

Medclair har tillsammans med Sandbäckens Medicinska gaser lämnat anbud inom ramarna för den upphandling av centrala lustgasdestruktor som Region Skåne publicerade oktober 2023.

"Vi är tacksamma över förtroendet att få leverera. Skåne är redan en stor kund av mobila lösningar och regionen ligger i framkant kring klimatarbete i sjukvården. Sandbäcken som är vår partner i upphandlingen är en ytterst kompetent installatör som vi ser fram emot att arbeta tillsammans med", Jonas Lundh, VD Medclair AB.

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2023 kl 17:30.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-Upphandling-Skane.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98