Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.

För att befästa rollen som den ledande aktören inom hållbar hantering av N2O krävs utveckling av nya produkter i takt med att efterfrågan ökar. Medclair arbetar aktivt med att komplettera bolagets portfölj med produkter för att kunna erbjuda marknaden  behovsanpassade lösningar.

Den nya masken är ett viktigt steg i våra kunders utveckling, med enkla medel kommer man öka uppsamlingsgraden av utandad gas vilket maximerar en trygg arbetsmiljö såväl som minimerar risken för utsläpp av N2O i atmosfären.

Medclairs teknologi kan omvandla 99,6% av den uppsamlade gasen, den nya masken är ett viktigt steg i att förbättra insamlingen av gas, vilket innebär att mer gas kan sedan ledas till Medclairs utrustning som omvandlar gasen till syre och kväve, ofarliga för både omgivning och klimat.

Den nya masken kompletterar Medclairs övriga produkter och ger användare möjlighet att enkelt och kostnadseffektivt ytterligare förbättra sin uppsamlingsförmåga.

Målsättningen är att börja marknadsföra produkten till kunder under senare delen av 2023.

Vår nya mask är otroligt viktig för att befästa vår position som den ledande aktören inom hållbar lustgas. Vi besitter en stark kompetens inom R&D och jag är otroligt stolt över teamets insats i projektet. På sikt kan detta leda till att fler tillämpningar av lustgas öppnas upp vilket självklart är gynnsamt för Medclair. Slutligen är det spännande att ta steget in på marknaden för förbrukningsartiklar.

Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98