Medclair uppmärksammas i Anaesthesia Reports.

Medclairs teknik för hållbar och säker hantering av lustgas har sedan sensommaren 2021 undersökts i en studie utförd av the Sustainability Team at Manchester University NHS Foundation Trust.

Den 15e September 2022 publicerades rapporten "The use of nitrous oxide 'cracking' technology in the labour ward: a case report and patient account" i Anaesthesia Reports. 
https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anr3.12182


Artikeln konstaterar att Medclairs uppsamlings och destruktionsteknik använd med en standardmask mycket effektivt samlar upp och destruerar lustgas. Rumsnivåerna av lustgas vid användning av Medclairs utrustning indikerar en uppsamlingsgrad om 71-81% vilket medför avsevärt minskade utsläpp av växthusgaser och säkerställer en trygg arbetsmiljö.  Då tidigare valideringar visar att vår teknik effektivt destruerar över 99% av den uppsamlade gasen medför denna studie att vår teknik i sin helhet valideras.  https://twitter.com/Anaes_Journal/status/1570684036061822976

Anaesthesia Reports har ett mycket högt anseende inom läkarkåren och anses vara en av de viktigare tidskrifterna för anestesiläkare.
Att uppnå så hög uppsamlingsgrad är mycket positivt, fullt implementerat inom engelsk förlossningsvård skulle detta innebära väsentligt reducerade utsläpp av CO2 ekvivalenten lustgas. Givet att destruktionsgraden av insamlad gas är nära nog fulländad är just uppsamlingsgraden ett fokusområde för Medclair. Vi tillhandahåller fler lösningar för ökad uppsamling och utvecklar till exempel en förbättrad mask medförande minskat läckage, vårt mål är en uppsamlingsgrad överstigande 90%Sammanfattningsvis är studien av största vikt då den innebär ett kvitto på den prestanda vi utlovat. Vår teknik är etablerad och validerad i Sverige, men för andra länder utgör rapporten ett viktigt besultsstöd vid inköp. Specifikt för UK där ett stort antal kunder som offererats väntat på rapporten är det glädjande att publiceringen äntligen skett.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-220919-studie.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98