Medclair tilldelas prestigefylt pris i UK.

Medclair har tilldelats priset "Sustainable Achievement Award" för sina lösningar för hållbar och lustgas. Priset utdelas av IHEEM, the  Institute of Healthcare Engineering & Estates Management.

Priset tilldelas Medclair med sin partner Beacon Medaes och pilotkunden Royal Victoria Hospital i Newcastle för den framgångsrika introduktionen av lösningar för hållbar lustgas.
Prisutdelaren, IHEEM, Institute of Healthcare Engineering & Estates Management är en organisation som samlar medarbetare inom fastigheter och tekniska installationer inom sjukvården i UK.

Priset är ett erkännande och kvitto på att Medclairs lösningar ses som ett viktigt redskap för att NHS ska nå sina hållbarhetsmål och samtidigt erbjuda födande mammor smärtlindring. Det finns få lösningar som kan erbjuda så omfattande minskningar av CO2-ekvivalenta utsläpp så snabbt inom sjukvården som en installation av Medclairs lösningar för hållbar lustgashantering.

"Priset är ett kvitto på att det hårda arbete vi gjort med att lansera Medclair i UK nu fått ett stort genomslag. Jag är glad och tacksam för allas starka insatser och ser fram emot att utrusta allt fler engelska sjukhus med våra lösningar för hållbar lustgas. Vi vet att ett så prestigefyllt pris kommer vara ett tungt argument för våra partners såväl i UK som i andra marknader." Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

IHEEM-2023.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98