Medclair ökar fokus på endoskopi

Medclair ökar sitt fokus inom segmentet endoskopi. I ett flertal för Medclair viktiga marknader utökas screeningprogram för mag- och tarmcancer.  Screening är gynnsamt för folkhälsan* men innebär belastning på ansträngda sjukvårdssystem.
Medclair förväntar sig stark tillväxt inom segmentet och inleder två studier i Norge och UK där fördelarna med hållbar lustgas undersöks.

Endoskopi, att undersöka kroppens hålrum med kamera, används bland annat för att förebygga mag och tarmcancer. Screeningprogram har visat sig ha god förebyggande effekt och minskar dödlighet.*

I ett flertal för Medclair viktiga marknader finns sedan tidigare eller implementeras omfattande screeningprogram. Detta innebär en ökad efterfrågan för endoskopi. Traditionellt anses att smärtlindring behövs vid dessa undersökningar, i många fall används opiater med de problem som associeras med detta. Användning av lustgas vid endoskopi är ett etablerat och effektivt sätt att förbättra upplevelsen för patienten. Fördelarna är dels minskad risk men även ökad kapacitet då fler patienter kan behandlas givet kortare återhämtningstid.


Lustgasen innebär dock en utmaning både i form av risker i arbetsmiljön men framförallt i skadliga utsläpp av växthusgas. Ett kilo N2O, lustgas motsvarar 298 kilo CO2.
Medclair erbjuder effektiva lösningar på båda problemen och används av över hundra vårdgivare.


Givet den förväntade tillväxten inom segmentet ökar nu Medclair sitt fokus på endoskopi. Inledningsvis kommer en klinik i Norge, ett land där lustgas används restriktivt, testa Medclairs lösningar i syfte att demonstrera vinsterna i form av patientupplevelse och ekonomisk nytta samtidigt som god arbetsmiljö säkerställs. Projektet i Norge drivs med Endotech AS en ledande leverantör av utrustning för endoskopi, kirurgi, hygien och säkerhet. 
I UK drivs en mer omfattande studie med ett sjukhus i Exeter, syftet är samma men studien mer omfattande.

Vi förväntar oss en stark tillväxt inom segmentet endoskopi i hela Europa. Screening är bevisat gynnsamt för folkhälsan men innebär en stor belastning på redan ansträngda sjukvårdssystem. Det vi ser i många marknader är att privata aktörer visar intresse för endoskopi. Många av dessa vill av olika skäl undvika sedering som innebär patientrisk och är förknippad med längre övervakningstid efter undersökningen. Här är lustgas viktig då patienten i princip kan köra hem från undersökning kort efter den avslutas. Det finns en stor medvetenhet om riskerna med lustgas - men tack vare vårt omfattande arbete med marknadsföring ser vi en ökad efterfrågan kring våra lösningar.

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5868294/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98