Medclair offererar anläggningar för industriell hantering av N2O.

Medclair AB har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp i industriell miljö. Anläggningen blir vid fullföljd affär den första i sitt slag och ett genombrott för Medclair utanför hälsosektorn.

Lustgas är en potent växthusgas med stor skadepotential, 1 kg motsvarar dels 298 kg CO2 men utöver detta har lustgas, N2O, en skadlig effekt på ozonlagret. Lustgas förekommer i en rad industriella sammanhang och allt fler av de operatörer som hanterar gasen söker lösningar för uppsamling och destruktion av utsläpp.
Det globala fokuset på klimatförändringar och växthusgaser medför att de lösningar Medclair erbjuder i främst sjukvården efterfrågas i andra sektorer.

Offerterna är resultatet av en längre dialog med kunden, ett skäl att just Medclair erbjuds att föreslå en lösning är bolagets spetskompetens inom kompakta och energieffektiva lösningar. I moderna industrier är golvyta och energiförbrukning en väsentlig del av kalkyler för investeringar.

De allt högre ställda kraven på industrin att hantera eller kompensera sina utsläpp gör att även större investeringar i klimatfrämjande åtgärder kan motiveras med minskade kostnader för exempelvis utsläppsrätter.

 

Industriella applikationer är något vi arbetat med i bakgrunden sedan en tid. Tack vare våra specialkunskaper relaterade till vårdens högt ställda krav på låga anspråk i golvyta och energieffektivitet får vi stora fördelar.
Kunden som begärt offert ser nyttan med investeringar i klimatfrämjande perspektiv, inte bara vad det gäller ekonomisk vinning utan även som ett sätt att ta ansvar för sin påverkan på miljön.
Anläggningen kommer vid fullföljd affär ha en väsentlig effekt på minskade växthusgasutsläpp.
Bra för både Medclair som bolag men framförallt för vår planet och kommande generationer.

Jonas Lundh, VD Medclair AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-221026-Industir.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98