Medclair lanserar ny produkt

Medclair AB, världsledande inom säker N2O-hantering, lanserar ny produkt för mätning av lustgasexponering i arbetsmiljö.

Ofrivillig exponering mot lustgas är ett välkänt problem och undersökningar av vårdpersonalens exponering är sedan länge en etablerad praxis. De metoder som i dagsläget står till buds är både kostsamma och tidskrävande, något Medclairs produkt löser.

Personal som exponeras mot lustgas dagligen har efterfrågat ett verktyg som kan säkerställa en trygg arbetsmiljö - en produkt som skyddar genom att larma vid överexponering och kan även användas för analys genom att exponeringsdata lagras. Medclairs nya mätare, NOD (Nitrous Oxide Detector) är liten och smidig för användaren samtidigt som tekniken är tillförlitlig och användarvänlig. Mätaren har hög känslighet vilket innebär att den varnar vid mycket låga värden.

Intresset för produkten är stort inom såväl vårdsektorn, medicintekniska distributörer samt ledande gasbolag. De första enheterna kommer inom kort skickas ut till ett antal referenskunder för utvärdering. Målsättningen är en marknadslansering senast Q2 2021.

"Jag är väldigt glad att kunna lansera en så viktig produkt som Medclairs NOD. Den respons vi fått från kunder och partners visar på att denna mätare har potential att bli en storsäljare. Lanseringen av NOD är ett viktigt steg för att hålla vårt löfte att vara den ledande partnern inom säker N2O hantering, säger Mikael König, koncernchef. "

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, VD, Spintso International AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Bifogade filer

PM-NOD-210218-(kopia).pdf

Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90