Medclair - kompletteringsorder från kund i återvinningsindustrin

Medclair har fått en kompletteringsorder från en befintlig kund i Storbritannien inom återvinningsbranschen  avseende  lösning för hantering av lustgasflaskor. Ordervärdet uppgår till drygt 1 MSEK.

  

I många länder ökar mängden lustgasflaskor i avfallshanteringen, något som innebär en negativ klimatpåverkan vid hanteringen av dessa. Medclairs teknik representerar en energismart och kostnadseffektiv lösning där man på kort tid kan installera en anläggning för miljövänlig destruktion av lustgas.  

"Vi fortsätter befästa vår ledande position inom hållbar hantering av lustgas. Denna affär är ett lysande exempel på att vi lever upp till löftet till marknaden att om man har problem med lustgas, kan vi erbjuda lösningar. Att en kund så kort efter första ordern väljer att investera ytterligare är ett tecken på att vi snabbt kan ta fram nya lösningar och möta oförutsedda behov. Vi bedömer att det finns utrymme för ytterligare order från den brittiska marknaden", Jonas Lundh, VD Medclair AB.

Lustgas är en effektiv smärtlindring som bland annat används globalt inom vården. Fördelarna med lustgas är många, bland annat snabb smärtlindring och kort återhämtningstid. Gasen är dock en potent växthusgas och en arbetsmiljöfara. Medclair erbjuder lösningar på båda problemen, något som sedan flera år nyttjas av bolagets kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98