Medclair Invest - VD säljer aktier

Kommentar från Mikael König:

"Mitt engagemang i bolaget är långsiktigt och jag ser verkligen fram emot att, i rollen som ordförande, forstätta utveckla bolaget mot dess fulla potential. Vi är bara i början på denna resa. Försäljningen är relaterad till behovet att frigöra kapital till en större investering. Posten har inte sålts i marknaden utan har placerats hos en enskild investerare vilket bekräftar intresset för och potentialen i bolaget."

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98