Medclair Invest - Teckningsoption TO2

Medclair Invest  informerar om att teckningsperioden för teckningsoptioner av serie 2 ("TO 2"), som emitterades i samband med Medclair Invests företrädesemission i oktober 2021, inledes måndagen den 2 oktober 2023. Teckningsperioden löper till och med den 16 oktober 2023.

Innehavare av TO 2 har rätt att, för varje TO 2, teckna en (1) ny aktie i Medclair Invest till en kurs om 4,00 SEK per aktie. Innehavare av TO 2 måste teckna nya aktier genom nyttjande av TO 2 senast klockan 17:00 (CET) den 16 oktober 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-231009-TO2.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98