Medclair Invest - Rapporttillfällen 2024

Under 2024 kommer Medclair Invest AB att avge rapporter vid följande tillfällen.

Bokslutskommuniké för 2023:                              2024-02-28

Bolagsstämma:                                                           2024-04-18

Kvartal 1:                                                                        2024-05-14

Kvartal 2:                                                                        2024-08-22

Kvartal 3:                                                                        2024-11-07

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98