Medclair Invest - order på mobila destruktorer från UK.

Medclair har erhållit en större order från ett engelskt sjukhus värd cirka 3 miljoner kronor. 

Lustgas är en effektiv smärtlindring som används globalt inom vården. Fördelarna med lustgas är många, bland annat  snabb smärtlindring och kort återhämtningstid. Gasen är dock en potent växthusgas och en arbetsmiljöfara. Medclair erbjuder lösningar på båda problemen, något som sedan flera år nyttjas av bolagets kunder.

Medclair MDU - en effektiv lösning för hållbar lustgas
Medclairs mobila destruktorer representerar en energismart och kostnadseffektiv lösning för vårdgivare där man på kort tid kan installera en lösning för miljövänlig destruktion av lustgas som även tillhandahåller en säker arbetsmiljö. 

Order från UK
Medclair är väl etablerade som leverantör av lösningar för säker och hållbar hantering av lustgas i UK.  Sedan tidigare finns en uttalad plan från den engelska sjukvården att implementera de lösningar som Medclair tillhandahåller för att minska klimatpåverkan. Intresset för Medclairs lösningar ökas av en växande insikt kring arbetsmiljöproblem relaterade till lustgas vilket avspeglas i en fortsatt växande offertstock.

"Den aktuella affären är ett bevis på den flexibilitet som våra mobila lösningar innebär. Vid behov av 10 behandlingspunkter är oftast en central lösning det kunderna överväger vilket är en mer tidskrävande installation. I det aktuella fallet kan vi snabbt leverera en lösning och när kunden väl är redo för en central lösning kan deras mobila enheter användas i andra delar av sjukhuset.", Jonas Lundh VD Medclair AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90