Medclair Invest - Mikael König stannar som VD

Den 17 januari kommunicerades att Mikael König avsåg att i sammband med stämman lämna som koncernchef och kandidera till posten som styrelsens ordförande. Medclair befinner sig i en mycket expansiv fas och det bedöms vara i bolagets och aktieägarnas intresse att Mikael fortsätter i sin roll som koncernchef för att säkersställa att koncernens vison och strategi genomförs.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-220322.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98