REGMAR

Medclair Invest har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av NoseOption AB

Medclair Invest AB (publ), nedan "MCI", har idag undertecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i NoseOption AB, nedan "NOSA", med avsikt att förvärva samtliga aktier i NOSA. Förvärvslikviden uppgår till ca 57 MSEK som betalas genom apportemission om högst 32 466 680 aktier till säljarna med teckningskurs om 1,75 SEK. Genom förvärvet blir de tidigare aktieägarna i Nosa ägare till ca 30% av MCI. Förvärvet är villkorat av bland annat genomförd due diligence samt att aktieägarna i MCI ger sitt godkännande. Ambitionen är att transaktionen skall vara klar till den ordinarie bolagsstämman den 7 maj.

Bakgrund och motiv

MCI har en uttalad strategi, att växa inom området medicinteknik. Ett förvärv av NOSA med bolagets mycket intressanta produktportfölj ska ses som en långsiktig investering i ett bolag med ytterst goda tillväxtmöjligheter. NOSA är ett innovativt bolag som på kort tid lyckats föra ut sina produkter på ett flertal marknader och snabbt byggt upp ett imponerande distributörsnätverk.

Inom koncernen finns sedan tidigare dotterbolaget Medclair AB som på många sätt påminner om NOSA. Bolagen har snarlika utmaningar vilket innebär att ett förvärv möjliggör en vid flora av synergier. Förutom de vanligt förekommande skalfördelarna finns det mycket goda möjligheter till kunskapsöverföring inom gruppen och de båda organisationerna kan gemensamt bidra till bolagens framtida tillväxt.

NOSA är ett svenskt medtechbolag som utvecklar och säljer innovativa näsprodukter som underlättar andning. Bolaget är världsledande i sin nisch med flera globala patent och ett brett distributörsnätverk. Produktportföljen består av tre produktområden, Nosa Plugs, Nosa Filter och Nosa Medical.

Nosa Plugs

NOSA säljer världens första diskreta luktskydd, Nosa Plugs, som effektivt reducerar dålig lukt vid inandning genom produkten. Produkten säljs primärt till kunder inom hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, renhållning samt konsumenter. Distribution sker i samtliga större Europeiska länder. NOSA har nyligen knutit avtal med ett flertal nya distributörer i USA avseende Nosa Plugs och räknar med att kunna starta försäljningen under året.

Nosa Filter

NOSA har nyligen även utvecklat två olika näsfilter som reducerar mängden skadliga partiklar i inandningsluften. Pollen är ett globalt problem och ca 40% av världens befolkning är allergiska mot någon typ av luftburen partikel. Nosa Allergy filter filtrerar partiklar så som pollen, damm, päls och mögel. Nosa Allergy filter lanserades på den svenska marknaden under 2020 och skall nu rullas ut i övriga Europa lagom till pollensäsongens intåg.

I stora delar av världen lider folk dagligen av smog och avgaser. Med Nosa Smog filter finns nu ett enkelt, bekvämt och diskret sätt att skydda sig. Nosa Smog filter filtrerar smog, rök och andra små skadliga partiklar. Produkten kommer ut på marknaden under Q1 och förbereds för lansering i Asien under årets andra halva.

Nosa Medical

Bolaget utvecklar två nya näsprodukter som skall inaktivera virus och ta död på bakterier i inandningsluften. Produkterna är klara för CE-märkning under Q2 för att sedan kunna lanseras i Europa. Produkterna är avsedda för samtliga, vanligt förekommande förkylningsvirus, inklusive coronavirus. En produkt som är mer aktuell än någonsin idag med tanke på pandemin vi är mitt i. Produkten kommer även fungera mot bakterier så som stafylokocker som annars kan vara en svårbehandlad bakterie. Målsättningen är att kunna hindra smittspridning mellan personer i såväl vårdmiljö som i övriga samhället.

Samtliga produkter i NOSAs sortiment vänder sig till en global marknad och är avsedda att underlätta andning för såväl privatpersoner som yrkesverksamma. Bolaget står inför en kraftig global expansion de kommande åren och har nyligen investerat stort i dess svenska produktion för att klara av snabbt växande volymer. Bolaget har en stark IP-portfölj och äger både produktionsutrustning och know how. NOSA är en ledande aktör med ett kompetent team på en stadigt växande marknad. Med sitt breda distributörsnätverk inom både vård och apoteksmarknaden i Europa och Nordamerika har bolaget goda förutsättningar för en snabb försäljningsutveckling under lång tid framöver.

"Både NOSA och MCI arbetar med målet att förbättra arbetsmiljön inom vården. Att bli en del av MCI ger NOSA bättre förutsättningar att snabbt nå ut och därmed kunna hjälpa fler människor. " Adrian Liljefors, VD på NOSA

"Genom förvärvet av NOSA tillförs koncernen ännu ett innovativt bolag med en stark produkt- och patentportfölj samt spännande framtidsutsikter. Att på kort tid hitta en verksamhet som passar så bra in i gruppen som NOSA är oerhört glädjande. Verksamheterna kompletterar varandra ytterst väl, vi kommer dels kunna dra nytta av synergier men även få fördelar av två starka team som kan bidra till respektive bolags utveckling.", säger Mikael König, koncernchef.

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl 08.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Bifogade filer

PM-210323-Nosa.pdf

Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90