REGMAR

Medclair Invest - Försäljning 1:a kvartalet 2022

Som tidigare kommunicerats så har verksamheten utvecklats starkt under årets första kvartal. Jämfört med samma period föregående år har orderingången ökat med ca 400% och uppgår till ca 12 msek för perioden. Vi upprepar vår försäljningsprognos om 70 msek för helåret 2022.

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl 08.45.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98