Medclair Invest byter namn till Medclair AB

Styrelsen i Medclair Invest avser föreslå bolagsstämman den 18 april att byta namn på moderbolaget till Medclair AB. Medclair AB föreslås byta namn till Medclair Sweden AB.

Syftet med förändringen är att tydliggöra koncernens kärnverksamhet som är hänförlig till verksamheten i Medclair AB. Namnändringen är ett led i att öka transparensen i koncernen och därigenom underlätta för investerare att göra underbyggda investeringsbeslut.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-11-mars-Namnbyte.pdf

Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90