REGMAR

Medclair Invest AB - information till marknaden.

Koncernchef Mikael König medverkar tisdag 1/6 2021 i en podcast med "Aktietjuven". För att säkerställa god informationsspridning följer nedan ett referat av de punkter som diskuteras. Podcasten går att nå via följande länk:https://youtu.be/muGcwtnPzYI

Övergripande kring bolagets mål och strategi.

Det är med stor tillfredställelse vi konstaterar att vi redan i slutet av maj 2021 nått långt mot de mål som sattes för året. Bolaget är nu så pass etablerat i de europeiska marknader som är mest potentiella att bolaget nu kan intensifiera vårt arbete mot Nordamerika och Asien.
Marknadsresponsen för Medclairs prisbild samt erbjudandet med uthyrd utrustning har tagits emot mycket väl.

Nedan följer en kort sammanfattning av några av bolagets framsteg på olika marknader.


Storbritannien.

Bolaget är nu i processen att leverera testinstallation till några av Englands största vårdgivare, ett exempel på uppfyllnad av bolagets mål med etablerande av kontakter samt referensinstallationer. Utöver detta befinner sig bolaget i en offertprocess med ett flertal vårdgivare.

Medclair för samtal med 2 potentiella distributionspartners med en gemensam intention att inom kort träffa avtal.


Tyskland

Medclair har sedan tidigare ett distributörsavtal med Biewer Medical, ett bolag med inriktning mot dentalsektorn. Bolaget för även samtal med 2 av de stora gasbolagen kring den tyska marknaden. Båda processerna utvecklas lovande med dels en beställd utvärderingsutrustning från den ena parten samt långt framskridna planer på en omfattande studie rörande lustgasbehandling kopplad till Medclairs teknologi.

Frankrike

Den franska marknaden har ytterst hög potential, tillsammans med Storbritannien är Frankrike en av de största användarna av lustgas. Medclair har långt gångna förhandlingar med en ledande gasleverantör kring ett omfattande projekt med lansering planerad efter sommaren.
Ett avtal med en leverantör av medicinsk gas innebär snabb access till ett mycket stort antal kunder.

Övriga EU

Genom den partner som det nu förs samtal med kring Frankrike kommer Medclair även få access till ytterligare ett flertal länder i Europa.

Denna information ar sadan information som Medclair Invest AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom nedanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 01 juni 2021 kl 08.15.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-210601-UPPDATERING.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98