Medclair ingår partnerskap med aktör inom lösningar för hållbar återvinning.

I syfte att öka Medclairs räckvidd inom återvinningssegmentet ingår Medclair ett partnerskap med det Nederländska bolaget Despray Environmental, en del av Osse Equipment Manufacturing Group. Avtalet är globalt med särskilt fokus på EU & Nordamerika.

Medclair har under senare tid noterat ett ökat intresse från återvinningsbranschen för lösningar på operatörernas problem med lustgas. Det rör sig dels om restgaser i uppsamlade gasflaskor men även fulla behållare med lustgas. Under 2023 såldes ett antal anläggningar och flera installationer är i offertfas. I syfte att öka räckvidden inom kundsegmentet ingår nu Medclair ett partnerskap med ändamålet att öka synligheten för bolagets lösningar samt även att utveckla nya koncept.

Samarbetspartnern Despray erbjuder en väletablerad produkt för återvinning av aerosoler, bolaget är baserat i Nederländerna men har global räckvidd. Bolaget är mycket aktiva i Nordamerika vilket är värdefullt för Medclair. Despray och dess ledarskap har en mycket god förståelse för återvinningaktörers specifika behov samt ser ett stort värde i Medclairs erbjudande för säker och hållbar hantering av lustgas.

 

Under det senaste året har antalet förfrågningar relaterade till återvinning ökat markant och vi tror att segmentet både i närtid och långsiktigt har god potential. Vi har under en period fört samtal med Despray och ser en perfekt match där de har ett omfattande erbjudande för att hantera gaskärl men saknar lösningar för att hantera just lustgas. Desprays närvaro på den Nordamerikanska marknaden passar också våra planer då vi i dagsläget fokuserar på att bryta igenom brett i både USA och Kanada. Att få access till deras kontaktnät och kunskap är mycket värdefullt.

Jonas Lundh, VD Medclair AB.

Om Despray Environmental:
Despray Environmental är en ledande innovatör inom återvinning av aerosoler med en unik teknologi som omvandlar kvarvarande vätskor och gaser i använda sprayburkar till återanvändbara bränslen. Med hjälp av en avancerad process som separerar och renar dessa ämnen i helt slutna system, bidrar Despray till en minskning av växthusgaser och förhindrar farliga utsläpp och explosioner.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-20240424-despray.pdf

Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90