Medclair hjälper förlossningen i Östersund att sänka utsläppen av växthusgaser.

Lustgas som är vanligt i förekommande vid förlossningar är en beprövad och effektiv smärtlindring som samtidigt har en starkt negativ effekt på miljön. Ett kilogram lustgas motsvarar 298 kilogram CO2. Utöver detta har gasen en negativ långtidseffekt på förlossningspersonal som dagligen exponeras för gasen.

Östersund sjukhus är ett av många vårdgivare som söker en lösning på problemet, efter en upphandling har Medclair tilldelats uppdraget.

Installation och driftsättning skall ske under 2022.

Det är glädjande att få leverera till ett sjukhus som ligger i framkant miljömässigt. Östersund var först i Sverige med att återvinna anestesigaser och tar nu steget att ta hand om lustgas från förlossningen. Att valet föll på vår lösning är med stor sannolikhet kopplat till att vi är kostnadseffektiva såväl i inköp som drift och erbjuder kvalitativ lösning.
Upphandlingen rör en central enhet, vi ser fram emot att erbjuda region Jämtland Härjedalen våra mobila lösningar som öppnar upp för ökad lustgashantering och därmed minskade vårdkostnader jämfört med mer vårdkrävande anestesialternativ

.
Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98