Medclair - genombrott på den danska marknaden.

Medclair AB har erhållit en beställning avseende en central lustgasdestruktor från region Hovedstaden i Danmark till Hvidovre hospital. Beställningen är den första centrala destruktorn i Danmark och ett genombrott för hållbar lustgashantering i landet. Medclair har offererat ytterligare tre destruktorer för den danska marknaden. 

Lustgas är en effektiv smärtlindring som används globalt inom vården. Fördelarna med lustgas är många, bland annat snabb smärtlindring och kort återhämtningstid. Gasen är dock en potent växthusgas och en arbetsmiljöfara. Medclair erbjuder lösningar på båda problemen, något som sedan flera år nyttjas av bolagets kunder. 


Medclair CDU - en effektiv lösning för hållbar lustgas
Medclairs centrala destruktorer representerar en energismart och kostnadseffektiv lösning för vårdgivare där flera rum är kopplade till en anläggning för utsug och miljövänlig destruktion av lustgas.  


Order från Danmark
Medclair har sedan en tid bearbetat den danska marknaden.  Det faktum att lustgas kan utgöra en arbetsmiljöfara är väl känt i landet och utsug av lustgas är väl etablerat i Danmark. Sedan en tid har debatten kring lustgasens klimatskador uppmärksammats och flera sjukhus har en dialog med Medclair kring våra lösningar.
Hvidovre hospital är den första av dessa sjukhus som nu beställt en central destruktor till en förlossningsavdelning. Installationen förväntas äga rum under Q4. Orderns värde är c.a 2,2 Msek.


Danmark är ett av de progressiva länder vi arbetat med sedan en längre tid. Vanligtvis avser de första beställningarna i ett land mobila destruktorer, att den första ordern från Danmark avser en central destruktor är ett kvitto på att vår teknik kan anses etablerad och validerad. Jag ser fram emot att man i Danmark, precis som i Sverige, ser hållbar lustgas med destruktion som en självklarhet.

Jonas Lundh, VD Medclair AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM 221004CDU DK.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98