Medclair fördjupar samarbetet med BPR Medical i UK

Medclair AB har sedan tidigare ett samarbetsavtal med BPR avseende mobila lösningar för den Engelska marknaden. BPR har under den korta tid samarbetet pågått visat sig  vara en mycket värdefull partner och har förutom stora framgångar i form av orders och offerter visat sig tillföra ovärderlig kunskap genom deras gedigna erfarenhet som leverantör till sjukvården.
Bolagen kommer därför att fördjupa samarbetet innebärande att BPR blir exklusiv återförsäljare av mobila lösningar i UK samt Irland. Vidare kommer kommer BPR ansvara för installation, träning, service och support på dessa marknader. BPR och Medclair har gemensamma intressen i viktiga marknader som Tyskland, Spanien och Frankrike och har genom avtalet en möjlighet att gemensamt öka fokus på försäljning även i dessa marknader.

BPR är en drömpartner, främst för att de delar vår syn på det allt igenom väsentliga med en klimatomställning men även för deras mycket goda rykte på en för Medclair så viktig marknad. Vi kan även konstatera att de båda bolagen har gemensamma intressen i stora delar av Europa då BPRs produkter ofta kompletterar våra. Jag är övertygad om att bolagen kommer samarbeta tätt under många år med stor framgång.
Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Bifogade filer

PM-220704-BPRII.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98