REGMAR

Medclair - fler CDU beställda från UK.

Medclair har genom sin UK partner erhållit beställning på två centrala destruktorer i England. Affären är värd c.a 3 msek och planeras levereras under Q1 2023.

Lustgas är en effektiv smärtlindring som används globalt inom vården. Fördelarna med lustgas är många, bland annat  snabb smärtlindring och kort återhämtningstid. Gasen är dock en potent växthusgas och en arbetsmiljöfara. Medclair erbjuder lösningar på båda problemen, något som sedan flera år nyttjas av bolagets kunder.

Medclair CDU - en effektiv lösning för hållbar lustgas
Medclairs centrala destruktorer representerar en energismart och kostnadseffektiv lösning för vårdgivare där flera rum är kopplade till en anläggning för utsug och miljövänlig destruktion av lustgas. 

Order från UK
Medclair är väl etablerade som leverantör av lösningar för säker och hållbar hantering av lustgas i UK.  Under 2022 utvärderades Medclairs centrala destruktor, CDU, av ett sjukhus i England med positivt utfall. Ett flertal regioner har efterfrågat offerter och de nu aktuella beställningarna utgör de första av flera förväntade. I UK har sjukvården uttalade ambitioner att kraftigt sänka sina utsläpp av växthusgaser, att installera en CDU innebär en mycket kostnadseffektiv metod att minska utsläppen.
Utöver klimatfrågan har lustgasen negativa arbetsmiljöaspekter fått allt mer utrymme i den engelska debatten, något som är positivt för Medclair.

Vi har investerat mycket tid i UK och ser sedan en tid effekten av detta. Vår partner, BeaconMedaes, en del av Atlas Copco medical, har säkerställt att deras säljkår på kort tid med framgång bär ut vårt erbjudande på den engelska marknaden.
Att två sjukhus beställer så tidigt under 2023 är ett styrketecken, det finns ett flertal offerter ute och vi förväntar oss fler CDU beställningar från UK under året.


Jonas Lundh, VD Medclair AB.

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2023 kl 14:00

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98