Medclair får patent för mobil destruktor beviljat i Japan

Medclair AB har beviljats patent för sin mobila destruktor, MDU, i Japan. Sedan tidigare är MDU patenterad i ett stort antal europeiska länder samt USA. Patentet är viktigt då det skyddar en av Medclairs viktigaste produkter.

Medclair har sedan tidigare ett patent beviljat kring tekniken som används i MDU i Europa och USA. Detta patent är nu även beviljat i Japan som för Medclair är en intressant marknad. I takt med att lustgasens klimatpåverkan får allt större uppmärksamhet förväntas intresset för Medclairs lösningar öka även i Japan.

Lustgas är en effektiv smärtlindring som används globalt inom vården. Fördelarna med lustgas är många, bland annat snabb smärtlindring och kort återhämtningstid. Gasen är dock en potent växthusgas och en arbetsmiljöfara. Medclair erbjuder lösningar på båda problemen, något som sedan flera år nyttjas av bolagets kunder.

När en patient behandlas med lustgas kan den utandade gasen samlas in och föras till Medclairs MDU. Gasen bryts ner till syre och kväve, de två gaser som är huvudbeståndsdelarna i vanlig rumsluft. Detta medför att sjukhus med Medclairs MDU säkerställer en god arbetsmiljö samt eliminerar utsläpp av växthusgas. Medclairs teknik för mobil lustgasdestruktion är unik och har flera fördelar, bland annat låg energiförbrukning, enkelt handhavande samtidigt som produkten är tyst och inte nämnvärt påverkar vare sig temperaturen i rummet där den används.

"Att vi nu fått vårt MDU patent beviljat i Japan innebär att vårt mål för patentskydd i stort sett är uppnått. Med ett patent stärker vi vår förhandlingsposition med framtida partners samtidigt som slutkunder får en enklare inköpsprocess då vi de facto är de enda som kan tillhandahålla mobila destruktorer", säger Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98